Arcade entrance in black & white, Dayton Ohio

Dayton Arcade Third St. Black and White

Arcade entrance in Dayton Ohio, Third Street.