A sepia skyline of Dayton Ohio

Dayton Ohio skyline

Dayton Ohio skyline photo: Snow in sepia